20 Dec

שאלה: אפשר להיות רזה לנצח?

אמיר עונה: השאלה היא האם אנחנו רוצים להיות רזים לנצח.

בגילים המתקדמים זה עלול להיות חיסרון(קכקסיה, סרקופניה ומחלות נוספות)...