26 Nov

שאלה: מה יותר קשה לדעתך-תהליך של עלייה או של ירידה במשקל?

אמיר עונה: שאלה טובה, שני התהליכים קשים. בשניהם אנחנו בעצם לא מקשיבים לגוף ונותנים לו יותר\פחות קלוריות ממה שצריך. 

בכל מקרה, כדי להרגיש פחות קושי כדאי לחפש קצב איטי. פחות קיצוני שווה לפחות מאמץ, ובהתאם, פחות קשיים.