21 Nov

שאלה: האם צריך להחשיב את הקלוריות של ירקות כמו מלפפון וחסה בכמות הקלוריות היומית שלנו?

אמיר עונה: הגוף סופר את זה ולכן אנו נספור גם כן. באותה נשימה חשוב לומר כי בעיית ההשמנה בעולם לא מגיעה מצריכת ירקות.