21 Nov

שאלה: האם זה נכון שהפחתה של בשר ועופות מפחיתה סיכוי לפציעות שרירים ודלקתיות?

אמיר עונה: דלקתיות בגוף האדם זה מונח מאוד גדול ומורכב. בגדול, צריכה של פירות וירקות מפחיתה דלקתיות בעוד בשר אדום קשור להגברת תהליכים מעודדי דלקת.